Dragi colegi,

După experiența organizării a douăsprezece ediții ale Conferinței Filialei București a OAMGMAMR, care s-au bucurat de un real succes, îmi revine plăcuta misiune de a vă invita în perioada 18 - 20 mai 2022, la cea de-a XIII-a Conferință anuală internațională cu titlul  “Arta îngrijirilor de sănătate – complexitatea unei profesii moderne”.

COVID-19 continuă să fie o sursă de îngrijorare la nivel național și la nivel mondial de aceea am decis organizarea evenimentului de anul acesta tot în format virtual pe platforma personalizată Portal Virtual - Conferința Anuală 2022 a Filialei București a OAMGMAMR.

Îngrijirile de sănătate reprezintă un domeniu dinamic care evoluează în timp și determină, nevoia extinderii abilităților profesionale și personale pentru a accepta noi roluri în sistemul de sănătate în concordanță cu activitățile de practică avansată, cu nevoia de accesibilitate la servicii de îngrijire adecvate, calitatea serviciilor de sănătate, îngrijirile centrate pe pacient, educație pentru sănătate dar și cu situația socio economică și de sănătate actuală la nivel european și mondial.

Contextul, ne provoacă ca pentru această ediție a conferinței să vă propunem o tematică care să genereze un cadru activ de discuții și analiză,  unde să aflăm împreună care sunt tendințele actuale în practica profesională la nivel național și internațional, cum putem implementa intervențiile de îngrijire bazate pe dovezi în practica de zi cu zi. Vom discuta despre cercetarea în îngrijirile de sănătate și despre cum pot fi utilizate rezultatele cercetării pentru a oferi îngrijiri de sănătate individualizate, holistice, de calitate pacienților noștri. Alte teme important sunt leadership-ul,  standardizarea și procedurarea în îngrijirile de sănătate, managementul îngrijirilor clinice specifice de sănătate, etc.  

Pe timpul celor trei zile prin prezentări orale, sesiuni de postere și cursuri de scurtă durată sperăm că ne vom atinge obiectivele propuse.

Evenimentul este pus la dispoziția dumneavoastră gratuit și este creditat EMC.

Vă aștept în număr cât mai mare și nu uitați doar împreună suntem importanți și puternici!

 

Cu prietenie,

Doina Carmen Mazilu,

Preşedinte filiala Bucureşti a  OAMGMAMR

PROGRAMPentru prezentările speakerilor străini este asigurată traducerea în limba română.

SPEAKERSAndreia Sofia-Cristina

Bîrlădeanu Cristina

Bjøro Karen

Bucur Liliana


Budișteanu Magdalena

Busnatu Ștefan

Cârnu Adriana

Cojghiceanu Alice

CONTACT

OAMGMAMR Filiala București
Strada Avrig nr. 12, sector 2, București
Telefon: 021 - 444.10.68
Fax: 021 - 444.21.71
Email: secretariat@oammrbuc.ro