Dragi colegi și invitați,

La nivel global, forța de muncă din domeniul îngrijirilor medicale (asistenții medicali din toate specialitățile și moașele), se află într-o perioadă de continuă schimbare și adaptare. Este necesar ca ei să dețină competențele necesare în furnizarea de servicii de îngrijire pentru o populație din ce în ce mai îmbătrânită care are nevoi medicale mai complexe și mai intense, pentru o cerere mai mare de asistență medicală primară și pentru necesitatea de a preveni mai mult decât de a trata.

Pe de altă parte, societățile se confruntă cu o nevoie de creștere și consolidare a forței de muncă din asistență medicală, domeniu cheie care sporește rolul acestora în abordarea Determinanților sociali ai sănătății. 

Așa cum spunea și Lewis Thomas, medic, eseist, cercetător „Sistemele de furnizare ale asistenței medicale sunt „ținute împreună, lipite împreună, apte să funcționeze... de către asistenții medicali.”

Tehnologia inovativă, modelele de îngrijire, urgențele de sănătate publică, capacitatea de răspuns rapid la nevoile societății, cercetarea și implementarea celor mai bune dovezi de practică la punctul de lucru sunt de asemenea provocări actuale și totodată oportunități de dezvoltare. 

Conferința anuală și internațională ajunsă la cea de-a XV-a ediție, vine în atenția dumneavoastră cu titlul „Asistenții medicali și Moașele, forță de muncă valoroasă pentru reziliența sistemului de sănătate din România” și este deja un eveniment marcant în calendarul anual de evenimente naționale dedicate Zilei Internaționale ale Asistenților Medicali (12 mai) și Moașelor (5 mai) construit în jurul unei tematici actuale și provocatoare. Evenimentul se va desfășura la Nord Events Center și online, în perioada 22-24 mai 2024.

Indiferent dacă sunteți un profesionist experimentat, un nou-venit pasionat sau un promotor al asistenței medicale, această conferință este concepută pentru a împuternici, a educa și a sărbători 15 ani de progres înregistrat în asistența medicală din România.

Eu, în calitate de Președinte și Coordonator științific al Conferinței „Asistenţii medicali și Moașele, forță de muncă valoroasă pentru reziliența sistemului de sănătate din România”, sunt încântată să vă invit într-o „călătorie” de trei zile în lumea științei (două în format fizic și una în format online), în care să învățam, să experimentăm, să socializăm, să contribuim și să câștigăm resurse pentru a deveni cea mai bună versiune a noastră ca profesioniști: „voci care pot schimba lumea”.

Cuvintele cheie ale evenimentului vor fi Împuternicire, Responsabilitate, Curaj și Compasiune.

Împreună cu lectori (Keynote Speakers), experți de top și specialiști din domeniul medical și de îngrijire și domenii conexe vom construi un program științific de înaltă ținută.

Marcați-vă data în calendar și fiți parte din această ocazie importantă!

Împreună să continuăm să impulsionăm inovația, să promovăm colaborarea și să modelăm viitorul îngrijirilor medicale. Nu ratați șansa de a face parte din acest eveniment în care celebrăm 15 ani de preocupare științifică cu implicare directă în beneficiul profesioniștilor și al pacienților.

 

Ne vedem la București, în mai 2024!

Șef Lucrări Dr. Doina Carmen MAZILU

Președinte Filiala București a OAMGMAMR

PROGRAM

Programul științific al Conferinței Anuale a OAMGMAMR – Filiala București 2024 este disponibil pentru vizualizare și poate fi descărcat în format .pdf.

 

VOLUM DE REZUMATE

Volumul de rezumate științifice va fi disponibil online pentru vizualizare și descărcare.

REZUMATE ȘTIINȚIFICE

Tematică
 • Îmbunătățirea practicilor clinice prin implementarea științei celor mai bune practici (Evidence Best Practice) la punctul de lucru
 • Drepturile pacientului și etica îngrijirilor de sănătate
 • Noi tehnologii în practica asistenților medicali și moașelor
 • Sănătatea mintală
 • Îngrijirea vârstnicilor
 • Managementul clinic al pacientului cu afecțiuni acute, cronice și critice
 • Planul de îngrijire – strategie pentru îmbunătățirea calității, eficienței și responsabilității asistenței medicale
 • Îngrijiri paliative
 • Nevoile de îngrijire a sănătății copiilor
 • Moașele în slujba sănătății femeilor
 • Promovarea leadership-ului în practica clinică
Ghid înscriere rezumate
 1. Transmiterea rezumatelor ştiinţifice (comunicări orale & e-Postere) se va realiza în exclusivitate online până la data de 10 martie 2024. Înainte de data limită de trimitere a rezumatelor, acestea pot fi accesate și modificate de autorul prezentator.
 2. Rezumatele transmise prin poştă, fax sau orice adresă de e-mail (indiferent dacă este sau nu aferentă Coferinței şi/sau companiei Ralcom Exhibitions srl), NU vor fi acceptate.
 3. Rezumatele vor fi redactate obligatoriu în limba română şi nu vor depăşi 250 de cuvinte.
 • Vă rugăm să vă asigurați că rezumatele sunt adecvate ca mărime înainte de a le înscrie.
 • Formularul este configurat să nu accepte rezumate care depășesc limita menționată. Este recomandat să scrieți rezumatul într-un document Word, așa încât să puteți folosi funcția Word Count pentru a vă încadra în numărul de cuvinte alocat.
 • Autorii, cu afilierea acestora, nu vor fi luați în considerare în calculul celor 250 de cuvinte.
 1. Vă rugăm să specificați tipul rezumatului înscris, spre exemplu - cercetare, studiu de caz, caz clinic etc.
 1. În cazul rezumatelor ce prezintă rezultatele unor cercetări/studii, conţinutul acestora trebuie să fie informativ şi să includă:
 • Obiectiv studiu;
 • Material şi metode;
 • Rezultate;
 • Concluzii
 
 1. În cazul rezumatelor ce prezintă cazuri clinice, acestea ar trebui să se refere la probleme rar întâlnite în practica clinică sau la opțiuni terapeutice nou introduse și rar utilizate până în prezent, conţinutul acestora trebuie să fie informativ şi să includă:
 
 • Introducere/justificare – un rezumat despre condiția clinică pe care acest caz o prezintă, ce este neobișnuit în legătură cu acesta;
 • Prezentare caz clinic – detalii legate de caz, investigații, tratament, rezultate;
 • Discuție – o scurtă descriere a datelor deja prezente în literatură în legătură cu prezentarea de caz, evidențierea importanței condiției clinice descrise, explicații legate de tratamentele aplicate și efectele acestora;
 • Particularitate caz – ce este rar în legătură cu acest caz și ce ar trebui reținut din el.
 
 1. Conținutul prezentării în cadrul Conferinței trebuie să cuprindă aceeași structură ca cea din rezumat.
 2. Redactarea rezumatelor:
 • Titlul rezumatului va fi scris atât în limba română (se vor folosi diacritice). Acesta trebuie să fie succint (maximum 25 de cuvinte) și să enunţe conţinutul rezumatului, cu maximum de precizie şi concizie;
 • Corpul rezumatului nu va include grafice, fotografii sau schiţe, iar textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări;
 • Rezumatele vor fi publicate în forma trimisă de autor, fără revizuire. Vă rugăm să vă asigurați că textele nu conțin erori de natură ortografică sau gramaticală;
 • Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text;
 • Nu se vor folosi abrevieri care nu sunt în concordanță cu normele acceptate la nivel internațional;
 • Titlul și conținutul rezumatului trebuie să fie libere de orice părtinire comercială, iar orice referire la produse medicamentoase se va realiza numai cu denumirea comună internațională (DCI).
 • Rezumatele vor fi revizuite de Comitetul Știintific, iar în cazul în care va fi nevoie se vor face recomandări.
 
 1. Numărul de co-autori va fi limitat la maximum 10 (inclusiv autorul prezentator).
În cazul în care înscrieți mai multe rezumate și unii co-autori se regăsesc în mai multe dintre acestea, vă rugăm să scrieți prenumele la fel în toate cazurile, pentru a evita eventuale erori în indexul caietului de rezumate și în adeverințele pentru lucrări.
 1. Autorul prezentator va specifica bibliografia/ referințele utilizate/citate la finalul rezumatului.
 2. Odată cu transmiterea rezumatului ştiinţific, primul autor are obligaţia:
 
 • să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate;
 • să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului;
 • să se asigure că lucrarea/lucrările trimisă/trimise nu a/au fost prezentată/e în vreo altă reuniune științifică sau publicație națională sau internațională.
 
 1. Autorii vor fi anuntați dacă rezumatul a fost acceptat începând cu data de 28 martie 2024.
 
Evaluare rezumate știițifice
Rezumatele ştiinţifice înscrise în timp util prin completarea formularului online vor fi evaluate de către Comisia de Evaluare Rezumate - Comunicări orale & e-Postere 2024.
Procesul de evaluare va începe odată cu expirarea termenului limită stabilit pentru înscrierea rezumatelor, respectiv începând cu data de 11 martie 2024.

Tip de prezentare
Autorii sunt invitaţi să indice preferinţa pentru tipul de prezentare al lucrărilor în momentul completării formularului online. În vederea unei structurări optime a programului ştiinţific, pot apărea modificări ale tipurilor de prezentare selectate de către autori, decizia finală privind forma acceptată (prezentare orală sau e-Poster) aparţinând în exclusivitate Comitetului Ştiinţific al Conferinței.

Rezultate evaluare
După finalizarea procesului de evaluare, rezultatele vor fi comunicate prin e-mail tuturor autorilor care au înscris lucrări. Notificarea se va transmite către adresa de e-mail a persoanei care a completat formularul de rezumate.
În cazul în care persoana de contact (cea care a completat formularul online) nu este aceeaşi cu autorul prezentator, persoana de contact are responsabilitatea de a transmite informaţiile primite de la Organizatori persoanei desemnate să susţină lucrarea.
De asemenea, în funcţie de tipul prezentării alocat în urma evaluării, se vor transmite pe e-mail informaţii utile pentru susţinerea lucrării.

Autor prezentator
Toate prezentările acceptate vor fi susţinute în cadrul Conferinței de către autorii prezentatori înscrişi până la data de 20 aprilie 2024.
În cazul în care autorul prezentator nu poate participa la Conferință, acesta are obligaţia să delege și să anunțe un înlocuitor, prin transmiterea în timp util a unei comunicări scrise la adresa de e-mail speakers@ralcom.ro.
Nu vor fi incluse în programul final al Conferinței lucrările al căror autor prezentator nu este înregistrat la Eveniment.
 
Ghid realizare e-Postere
Dacă rezumatul înscris online a fost acceptat de către Comitetul Științific ca prezentare e-Poster, autorii prezentatori sunt rugați să realizeze poster-ul în format electronic în limba română conform recomandărilor de mai jos și să îl trimită în formatul solicitat până joi, 18 aprilie 2024, la adresa speakers@ralcom.ro.

Instrucțiuni și recomandări de realizare a e-Posterelor

- Format obligatoriu: .JPG
- Orientare obligatorie: LANDSCAPE
- Dimensiuni obligatorii: Width: 20 inch (50.8 cm, 1920 px), Height: 11.25 inch (28.57 cm, 1080 px)
- Organizarea conținutului:

În cazul e-Posterelor ce prezintă rezultatele unor cercetări / studii, conținutul acestora trebuie să fie informativ şi să includă:
 1. Obiectiv studiu
 2. Material şi metode
 3. Rezultate
 4. Concluzii
În cazul e-Posterelor ce prezintă cazuri clinice, conţinutul acestora trebuie să fie informativ şi să includă:
 1. Introducere / justificare
 2. Prezentare caz clinic
 3. Discuție
 4. Particularitate caz
- Fonturi recomandate: Arial, Calibri, Times New Roman
- Dimensiune recomandată font titlu: 20 pt.
- Dimensiune recomandată font titlu conținut: 14 pt.
- Mărime maximă acceptată: 20MB/e-Poster
- Pentru o mai bună vizibilitate se recomandă utilizarea contrastului cromatic
- Pentru a îmbunătăți calitatea prezentărilor, recomandăm includerea de grafice și fotografii care să susțină conținutul lucrării

Prezentarea e-Posterelor

e-Posterele transmise în timp util către Organizatori vor rula pe întreaga durată a evenimentului în Zona de e-Postere.

Informații privind desfășurarea sesiunii de evaluare și membrii Comisiei de evaluare vor fi comunicate autorilor prezentatori odată cu definitivarea programului științific.

COMITETE

COMITET ȘTIINȚIFIC
 • Șef Lucrări Dr. Doina Carmen MAZILU – Preşedinte Conferinţă
 • Prof. Univ. Dr. Victor Dan Eugen STRÂMBU
 • Şef Lucrări Dr. Aurelian JUSTIN
 • As. Univ. Dr. Claudia Elena DOBRE
 • As. Univ. Dr. Oana Otilia NICULIŢĂ
 • As. Med. Drd. Corina GAGIU
 • Moaşă Drd. Daniela STAN
 • As. Med. Mast. Ana MAREŞ
 • As. Univ. Dr. Viorica NEDELCU
 • As. Med. Drd. Mariana ZAZU
COMITET DE ORGANIZARE
 • Ana Maria ROŞU
 • Laura BEŞU
 • Alin BOBIC
 • Emilia Ximena POPESCU

SPEAKERS

Volumul de rezumate științifice va fi disponibil online pentru vizualizare și descărcare.

00

days


00

hours


00

minutes


00

secondsClick aici pentru


FORMULAR

ÎNREGISTRARE CONFERINŢĂ


Click aici pentru


FORMULAR

ÎNSCRIERE REZUMATE

Metode de plată
Toate plăţile privind taxa de înregistrare vor fi efectuate online, prin card, folosind serviciul EuPlătesc.ro disponibil în formularul de înregistrare online.

Nu se acceptă plata prin mandat poştal.

Plata online, cu cardul, este disponibilă în formularul de înregistrare, în pasul Metode de Plată, prin intermediul EuPlătesc.ro.

După ce ați selectat această metodă și tipul de card folosit, veți fi redirecționat către o fereastră securizată pentru completarea datelor de card și finalizarea plății.

În cazul în care ați efectuat plata online, nu este necesară trimiterea confirmării de plată.
Anulări și Rambursări
În cazul anulării înregistrării, nu se va rambursa taxa de participare.

INFO GENERALE

Structură
 • Comunicări orale
 • e-Postere
Documente participare asistenți
Asistenții medicali înscrişi și prezenți la Conferință vor primi un document de participare cu menţiunea orelor de Educaţie Medicală Continuă (EMC) cu care a fost creditat evenimentul de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

În conformitate cu normele de creditare a formelor de educație medicală continuă, art. 11 alin. (9) și (10), pentru a obține credite EMC, participanții trebuie să participe la minimum 75% din programul manifestării științifice, iar creditele se vor acorda proporțional cu timpul efectiv de prezență al fiecărui participant din totalul programului manifestării.

În conformitate cu procedura anunțată de O.A.M.G.M.A.M.R., pentru primirea documentului de participare cu credite EMC, este necesar ca asistenții medicali să se prezinte la Conferință și să semneze tabelul de prezență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

Tabelul de prezență și fișa de evidență trebuie completate personal de către participant, iar datele trebuie scrise citeț pe cele două documente. Participanții pot completa fișa de evidență direct la Zona de Înregistrări & Informații Participanţi.

În cazul în care fișa de evidență este completată înainte de eveniment, aceasta trebuie adusă în original la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți, unde va fi înmânată personalului de la desk în momentul ridicării materialelor de Coferință.

CNP-ul completat în fișa de evidență trebuie redat cu maximă acuratețe întrucât este necesar la identificarea participantului în sistemul O.A.M.G.M.A.M.R. Redarea incorectă a acestuia va face imposibilă identificarea participantului și acordarea certificatului de participare.

Certificatele nu vor fi emise de către O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participanții care nu au semnat tabelul de prezență pe perioada Conferinței și nu au predat fișa de evidență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

După închiderea manifestării, documentele cu credite vor fi transmise prin poștă de către compania Ralcom Exhibitions srl la adresa profesională completată în formularul de înregistrare online.
Termeni și condiții
Organizatorii și compania PCO – Ralcom Exhibitions srl nu pot fi traşi la răspundere pentru pierderi, vătămări sau pagube materiale înregistrate pe perioada evenimentului, oricare ar fi cauza acestora, cu condiția ca acestea să nu fie rezultatul unei culpe din partea Organizatorilor ori a companiei PCO – Ralcom Exhibitions srl.

Dacă, din motive independente de voinţa și capacitatea Organizatorilor sau care nu pot fi controlate (pandemii, acte de terorism, calamități naturale, războaie, greve, restricții legale, întreruperea curentului electric sau a conexiunii internet în timpul derulării manifestării) se modifică perioada sau locul de desfăşurare a evenimentului ori programul ştiinţific sau chiar este anulat evenimentul, Organizatorii se obligă să reprogrameze, în măsura posibilităţilor, orice acţiune anunţată sau să găsească o altă locaţie, dar nu pot fi traşi la răspundere pentru costurile, pagubele sau cheltuielile suplimentare înregistrate de participanţii înscrişi.

Dacă, din diverse motive obiective, justificate, precum şi cu anunţarea prealabilă în scris a participanţilor, Organizatorii decid să aducă modificări structurii anunţate a evenimentului (incluzând orice detalii de organizare), aceştia nu vor fi responsabili pentru costurile de transport, cazare sau de orice altă natură suportate deja de participanţi.

Organizatorii pot în orice moment să stabilească alte reguli și regulamente (cu efect imediat) în legătură cu orice aspect cu privire la desfășurarea Evenimentului, având ca scop organizarea în cele mai bune condiții a evenimentului.

În acest sens, participanții înscriși la eveniment au obligația de a le respecta și de a se conforma acestora.

Orice completare / modificare privind organizarea evenimentului va fi adusă, în timp util, la cunoștința participanților.

LOCAȚIE EVENIMENT

OAMGMAMR - Filiala Bucureşti vă aşteaptă la Conferinţa Anuală ce va avea loc la NORD EVENTS CENTER BY GLOBALWORTH, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 4 - 6, București.

Accesul se poate face cu autoturism personal sau cu metroul, coborâre la staţia Pipera.

Mai jos harta locaţiei.

CONTACT