Dragi colegi și prieteni,

Avem bucuria să vă anunțăm organizarea celei de a XIV-a ediții a Conferinței organizată de Filiala București a OAMGMAMR. Tema propusă anul acesta este: „Competenţă, inovaţie, cercetare în îngrijirile de sănătate”.

Conferinţa anuală, se va desfaşura în perioada 17-19 mai 2023, în București la Nord Events Center cu participare fizică în zilele de 17 şi 18 mai şi cu participare online în ziua de 19 mai.

Vă invităm, așadar, să participaţi la un eveniment ştiințific de educaţie medicală continuă, dedicat profesioniştilor din asistență medicală generală, moaşelor şi asistenţa medicală, care se va concentra pe domenii precum: îngrijirile de sănătate bazate pe dovezi, filozofia îngrijirilor de sănătate bazate pe competenţe la nivel naţional şi internaţional, dezvoltarea de bune practici în îngrijirile de sănătate și nu în ultimul rând pe cercetare.

Temele de dezbatere sunt alese din toate aspectele științei îngrijirilor de sănătate centrate pe pacient, leadership și management clinic, audit clinic, colaborare în echipa medicală, asigurarea echităţii și accesului universal la servicii de sănătate, demnitatea pacientului și a personalului medical.

Fiecare ediţie a Conferinței anuale organizată de Filiala București a OAMGMAMR susține proiectul pe termen lung al transformării și dezvoltării profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical ca parte integrantă, importantă în panoplia profesiilor medicale din domeniul sănătăţii în România.

Parcursul profesional asumat şi responsabil, bazat pe profesionalism, empatie, compasiune, dezvoltare continuă, colaborare şi multidisciplinaritate se va oglindi în cele trei zile ale conferinţei în care vom formula răspunsuri, vom construi alternative, vom prezenta modele inovative care se adaptează obiectivelor și scopurilor de asigurare a calităţii îngrijirilor, a siguranţei pacienţilor noştri și în egală măsură a siguranței profesioniştilor din îngrijirile de sănătate.

Evenimentul va conține elementele necesare unei dezbateri academice de vârf, asigurate de lectori, asistenți medicali și moașe, lideri în specialităţile lor, educatori, factori de decizie politică, experți din domeniul medical din România şi de la nivel internaţional, creând astfel oportunitatea unei comunități de colaborare și cooperare profesională.

Având convingerea că vom răspunde obiectivelor dumneavoastră de dezvoltare profesională şi de educaţie continuă, vă așteptăm cu drag la cea de-a XIV-a Conferință a Filialei Municipiul București a OAMGMAMR!

 

Vă mulțumim!

Doina Carmen Mazilu

Preşedinte OAMGMAMR-Filiala Bucureşti

PROGRAMProgramul științific al Conferinței Anuale a OAMGMAMR – Filiala București 2023 este disponibil pentru vizualizare și poate fi descărcat în format .pdf.

VOLUM DE REZUMATEVolumul de rezumate științifice actualizat este disponibil pentru vizualizare și poate fi descărcat în format .pdf.

REZUMATE ȘTIINȚIFICETematică
 • Cercetarea în profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical
 • Competențe, formare profesională și leadership
 • Drepturile pacientului și etica îngrijirii de sănătate
 • Îmbătrânirea sănătoasă vs îmbătrânire patologică
 • Managementul pacientului cu afecțiuni acute, critice și cronice
 • Planul de îngrijire - instrument cheie pentru îmbunătățirea calității în unitățile medicale
 • Practici bazate pe dovezi în îngrijirile de sănătate
 • Prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale
 • Sănătatea mamei şi copilului
 • Utilizarea inovativă a tehnologiei în creşterea competenţelor ale asistenţilor medicali/moaşelor
Ghid înscriere rezumate
1/ Transmiterea rezumatelor ştiinţifice (comunicări orale & e-Postere) se va realiza în exclusivitate online până la data de 18 aprilie 2023. Înainte de data limită de trimitere a rezumatelor, acestea pot fi accesate și modificate de autorul prezentator.

2/ Rezumatele transmise prin poştă, fax sau orice adresă de e-mail (indiferent dacă este sau nu aferentă Conferinței şi/sau companiei Ralcom Exhibitions srl), NU vor fi acceptate.

3/ Autorii rezumatelor trebuie să se înscrie şi să achite taxa de participare până la 30 aprilie 2023.

Nu vor fi incluse în programul științific final acele rezumate al căror autor prezentator nu este înscris ca participant la Conferință.

4/ Rezumatele vor fi redactate obligatoriu în limbia română şi nu vor depăşi 250 de cuvinte.

Vă rugăm să vă asigurați că rezumatele sunt adecvate ca mărime înainte de a le înscrie. Formularul este configurat să nu accepte rezumate care depășesc limita menționată. Este recomandat să scrieți rezumatul într-un document Word, așa încât să puteți folosi funcția Word Count pentru a vă încadra în numărul de cuvinte alocat.

Autorii, cu afilierea acestora, nu vor fi luați în considerare în calculul celor 250 de cuvinte.

5/ În cazul rezumatelor ce prezintă rezultatele unor cercetării/studii, conţinutul acestora trebuie să fie informativ şi să includă:

a) Obiectiv studiu;
b) Material şi metode;
c) Rezultate;
d) Concluzii

6/ În cazul rezumatelor ce prezintă cazuri clinice, acestea ar trebui să se refere la probleme rar întâlnite în practica clinică sau la opțiuni terapeutice nou introduse și rar utilizate până în prezent, conţinutul acestora trebuie să fie informativ şi să includă:
 • Introducere/justificare – un rezumat despre condiția clinică pe care acest caz o prezintă, ce este neobișnuit în legătură cu acesta;
 • Prezentare caz clinic – detalii legate de caz, investigații, tratament, rezultate;
 • Discuție – o scurtă descriere a datelor deja prezente în literatură în legătură cu prezentarea de caz, evidențierea importanței condiției clinice descrise, explicații legate de tratamentele aplicate și efectele acestora;
 • Particularitate caz – ce este rar în legătură cu acest caz și ce ar trebui reținut din el.

7/ Conținutul prezentării în cadrul Conferinței trebuie să cuprindă aceeași structură ca cea din rezumat.

8/ Redactarea rezumatelor:
 • Titlul rezumatului va fi scris atât în limba română (se vor folosi diacritice), cât și în limba engleză. Acesta trebuie să fie succint (maximum 25 de cuvinte) și să enunţe conţinutul rezumatului, cu maximum de precizie şi concizie;
 • Corpul rezumatului nu va include grafice, fotografii sau schiţe, iar textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări;
 • Rezumatele vor fi publicate în forma trimisă de autor, fără revizuire. Vă rugăm să vă asigurați că textele nu conțin erori de natură ortografică sau gramaticală;
 • Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text;
Nu se vor folosi abrevieri care nu sunt în concordanță cu normele acceptate la nivel internațional;

Titlul și conținutul rezumatului trebuie să fie libere de orice părtinire comercială, iar orice referire la produse medicamentoase se va realiza numai cu denumirea comună internațională (DCI).

9/ Numărul de co-autori va fi limitat la maximum 10 (inclusiv autorul prezentator).

În cazul în care înscrieți mai multe rezumate și unii co-autori se regăsesc în mai multe dintre acestea, vă rugăm să scrieți prenumele la fel în toate cazurile, pentru a evita eventuale erori în indexul culegerii de rezumate și în adeverințele pentru lucrări.

10/ Bibliografia nu este obligatorie. În cazul în care autorul dorește să includă referințe bibliografice, se vor oferi cel mult două referinţe bibliografice citate la finalul rezumatului.

11/ Odată cu transmiterea rezumatului ştiinţific, primul autor are obligaţia:
 • să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate;
 • să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului;
 • să se asigure că lucrarea/lucrările trimisă/trimise nu a/au fost prezentată/e în vreo altă reuniune științifică sau publicație națională sau internațională.

12/ Autorii vor fi anuntați dacă rezumatul a fost acceptat începând cu data de 21 aprilie 2023.
Evaluare rezumate știițifice
Rezumatele ştiinţifice înscrise în timp util prin completarea formularului online vor fi evaluate de către Comisia de Evaluare Rezumate - Comunicări orale & e-Postere 2023.

Procesul de evaluare va începe odată cu expirarea termenului limită stabilit pentru înscrierea rezumatelor, respectiv începând cu data de 19 aprilie 2023.

Tip de prezentare

Autorii sunt invitaţi să indice preferinţa pentru tipul de prezentare al lucrărilor în momentul completării formularului online. În vederea unei structurări optime a programului ştiinţific, pot apărea modificări ale tipurilor de prezentare selectate de către autori, decizia finală privind forma acceptată (prezentare orală sau e-Poster) aparţinând în exclusivitate Comitetului Ştiinţific al Conferinței.

Rezultate evaluare

După finalizarea procesului de evaluare, rezultatele vor fi comunicate prin e-mail tuturor autorilor care au înscris lucrări. Notificarea se va transmite către adresa de e-mail a persoanei care a completat formularul de rezumate.

În cazul în care persoana de contact (cea care a completat formularul online) nu este aceeaşi cu autorul prezentator, persoana de contact are responsabilitatea de a transmite informaţiile primite de la Organizatori persoanei desemnate să susţină lucrarea.

De asemenea, în funcţie de tipul prezentării alocat în urma evaluării, se vor transmite pe e-mail informaţii utile pentru susţinerea lucrării.

Autor prezentator

Toate prezentările acceptate vor fi susţinute în cadrul Conferinței de către autorii prezentatori înscrişi până la data de 30 aprilie 2023.

În cazul în care autorul prezentator nu poate participa la Conferință, acesta are obligaţia să delege și să anunțe un înlocuitor, prin transmiterea în timp util a unei comunicări scrise la adresa de e-mail speakers@ralcom.ro.

Nu vor fi incluse în programul final al Conferinței lucrările al căror autor prezentator nu este înregistrat la Eveniment.
Ghid realizare e-Postere
Dacă rezumatul înscris online a fost acceptat de către Comitetul Științific ca prezentare e-Poster, autorii prezentatori sunt rugați să realizeze poster-ul în format electronic în limba română conform recomandărilor de mai jos și să îl trimită în formatul solicitat până luni, 10 aprilie 2023, la adresa speakers@ralcom.ro.

Instrucțiuni și recomandări de realizare a e-Posterelor

- Format obligatoriu: .JPG - Orientare obligatorie: LANDSCAPE - Dimensiuni obligatorii: Width: 20 inch (50.8 cm, 1920 px), Height: 11.25 inch (28.57 cm, 1080 px)

- Organizarea conținutului:

În cazul e-Posterelor ce prezintă rezultatele unor cercetări / studii, conținutul acestora trebuie să fie informativ şi să includă:

a) Obiectiv studiu
b) Material şi metode
c) Rezultate
d) Concluzii

În cazul e-Posterelor ce prezintă cazuri clinice, conţinutul acestora trebuie să fie informativ şi să includă:

a) Introducere / justificare
b) Prezentare caz clinic
c) Discuție
d) Particularitate caz

- Fonturi recomandate: Arial, Calibri, Times New Roman
- Dimensiune recomandată font titlu: 20 pt.
- Dimensiune recomandată font titlu conținut: 14 pt.
- Mărime maximă acceptată: 20MB/e-Poster
- Pentru o mai bună vizibilitate se recomandă utilizarea contrastului cromatic
- Pentru a îmbunătăți calitatea prezentărilor, recomandăm includerea de grafice și fotografii care să susțină conținutul lucrării

Prezentarea e-Posterelor

e-Posterele transmise în timp util către Organizatori vor rula pe întreaga durată a evenimentului în Zona de e-Postere.

Informații privind desfășurarea sesiunii de evaluare și membrii Comisiei de evaluare vor fi comunicate autorilor prezentatori odată cu definitivarea programului științific.

Înregistrarea autorului prezentator

Pentru că e-Posterul să fie inclus în programul științific și să fie afișat la Zona de e-Postere și în aplicație, este necesar ca autorul prezentator să fie înregistrat la Conferință (prin completarea formularului de înscriere online și achitarea taxei de înregistrare).

COMITETECOMITET ȘTIINȚIFIC
 • Prof. Univ. Dr. Victor Dan Eugen STRÂMBU
 • Şef Lucrări. Dr. Crin MARCEAN
 • As. Univ. Dr. Doina Carmen MAZILU
 • As. Univ. Dr. Claudia Elena DOBRE
 • As. Univ. Dr. Oana Otilia NICULIŢĂ
 • As. Med. Drd. Corina GAGIU
 • Moaşă Drd. Daniela STAN
 • As. Med. Mast. Ana MAREŞ
 • As. Med. Dr. Viorica NEDELCU
 • As. Med. Drd. Mariana ZAZU
COMITET DE ORGANIZARE
 • As. Univ. Dr. Doina Carmen MAZILU – Preşedinte OAMGMAMR Filiala București
 • As. Med. Drd. Corina GAGIU – Vicepreședinte OAMGMAMR Filiala București
 • Moaşă Drd. Daniela STAN – Vicepreședinte OAMGMAMR Filiala București
 • As. Med. Mast. Ana MAREŞ – Vicepreședinte OAMGMAMR Filiala București
 • As. Univ. Dr. Claudia Elena DOBRE – Secretar OAMGMAMR Filiala București
 • Ana Maria ROŞU – Asistent Manager OAMGMAMR Filiala București
 • Rodica SIMIONESCU – Funcţionar Administrativ OAMGMAMR Filiala București
 • Laura BEŞU – Specialist Relaţii Publice OAMGMAMR Filiala București
 • Emilia Ximena POPESCU – Economist OAMGMAMR Filiala București
 • Alin BOBIC – Consilier Juridic OAMGMAMR Filiala București

SPEAKERSBUJOR Gabriela Maria

BURLACU Georgeta

BUTIRI Mirabela

CĂCIULĂ Elena

CARP-VELIȘCU Andreea

CONSTANTIN Liliana

Crețoi Nicoleta Mădălina

DICU Valentina

Dobre Claudia Elena

DUMITRAȘCU Giliola Marinela

DUNCA Daniela

Gagiu Corina

GHIONARU Carmen-Raluca

GHIȚĂ Victoria

GOGEA Floarea

GORGONEȚU Elena

GREENE Karen

GRIGORE Ana-Maria

IONESCU Jenita Ionica

Iordache Ioana

LOCKWOOD Craig

MAHON Paul

MAREȘ Ana

Marincaș Ramona

MAZILU Doina-Carmen

MIHOC-BOZIANU Anca

MIHOREANU Larisa

MOREGA Paula

NEAGU Cerasela-Mariana

Nedelcea Mihaela

Nedelcu Viorica

NICULIȚĂ Oana-Otilia

NOTTER Joy

ONUȚU Angela Daniela

PAMFIL Andra

PANTAZI Corina

PĂTRUȚĂ Daniela-Mirela

PĂUNICĂ-PANEA Georgeta

POP Silvana

POPOVICI Elena

RADU Mihaela

RADU Simona

RĂDULESCU Laura

SHEARAN Gráinne

SIMION Georgiana

STAN Daniela

STANCIU Ileana

ȘTEFAN Elena

STRATAN Daniela

TEODORESCU Sergiu

Toma Daciana

TRESTIANO Elena

TUDOSE Cătălina

VÂLCEA Luminița

VOINEA Daniela

VOLENTIRU Alba Iuliana

WANLESS Stephen

Zazu Mariana


Metode de plată
Toate plăţile privind taxa de înregistrare vor fi efectuate online, prin card, folosind serviciul EuPlătesc.ro disponibil în formularul de înregistrare online.

Nu se acceptă plata prin mandat poştal.

Plata online, cu cardul, este disponibilă în formularul de înregistrare, în pasul Metode de Plată, prin intermediul EuPlătesc.ro.

După ce ați selectat această metodă și tipul de card folosit, veți fi redirecționat către o fereastră securizată pentru completarea datelor de card și finalizarea plății.

În cazul în care ați efectuat plata online, nu este necesară trimiterea confirmării de plată.
Anulări și Rambursări
În cazul anulării înregistrării, nu se va rambursa taxa de participare.

INFO GENERALEStructură
 • Conferințe
 • Prezentări orale
 • e-Postere
 • Workshopuri
Documente participare asistenți
Asistenții medicali înscrişi și prezenți la Conferință vor primi un document de participare cu menţiunea orelor de Educaţie Medicală Continuă (EMC) cu care a fost creditat evenimentul de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

În conformitate cu normele de creditare a formelor de educație medicală continuă, art. 11 alin. (9) și (10), pentru a obține credite EMC, participanții trebuie să participe la minimum 75% din programul manifestării științifice, iar creditele se vor acorda proporțional cu timpul efectiv de prezență al fiecărui participant din totalul programului manifestării.

În conformitate cu procedura anunțată de O.A.M.G.M.A.M.R., pentru primirea documentului de participare cu credite EMC, este necesar ca asistenții medicali să se prezinte la Conferință și să semneze tabelul de prezență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

Tabelul de prezență și fișa de evidență trebuie completate personal de către participant, iar datele trebuie scrise citeț pe cele două documente. Participanții pot completa fișa de evidență direct la Zona de Înregistrări & Informații Participanţi.

În cazul în care fișa de evidență este completată înainte de eveniment, aceasta trebuie adusă în original la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți, unde va fi înmânată personalului de la desk în momentul ridicării materialelor de Coferință.

CNP-ul completat în fișa de evidență trebuie redat cu maximă acuratețe întrucât este necesar la identificarea participantului în sistemul O.A.M.G.M.A.M.R. Redarea incorectă a acestuia va face imposibilă identificarea participantului și acordarea certificatului de participare.

Certificatele nu vor fi emise de către O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participanții care nu au semnat tabelul de prezență pe perioada Conferinței și nu au predat fișa de evidență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

După închiderea manifestării, documentele cu credite vor fi transmise prin poștă de către compania Ralcom Exhibitions srl la adresa profesională completată în formularul de înregistrare online.
Termeni și condiții
Organizatorii și compania PCO – Ralcom Exhibitions srl nu pot fi traşi la răspundere pentru pierderi, vătămări sau pagube materiale înregistrate pe perioada evenimentului, oricare ar fi cauza acestora, cu condiția ca acestea să nu fie rezultatul unei culpe din partea Organizatorilor ori a companiei PCO – Ralcom Exhibitions srl.

Dacă, din motive independente de voinţa și capacitatea Organizatorilor sau care nu pot fi controlate (pandemii, acte de terorism, calamități naturale, războaie, greve, restricții legale, întreruperea curentului electric sau a conexiunii internet în timpul derulării manifestării) se modifică perioada sau locul de desfăşurare a evenimentului ori programul ştiinţific sau chiar este anulat evenimentul, Organizatorii se obligă să reprogrameze, în măsura posibilităţilor, orice acţiune anunţată sau să găsească o altă locaţie, dar nu pot fi traşi la răspundere pentru costurile, pagubele sau cheltuielile suplimentare înregistrate de participanţii înscrişi.

Dacă, din diverse motive obiective, justificate, precum şi cu anunţarea prealabilă în scris a participanţilor, Organizatorii decid să aducă modificări structurii anunţate a evenimentului (incluzând orice detalii de organizare), aceştia nu vor fi responsabili pentru costurile de transport, cazare sau de orice altă natură suportate deja de participanţi.

Organizatorii pot în orice moment să stabilească alte reguli și regulamente (cu efect imediat) în legătură cu orice aspect cu privire la desfășurarea Evenimentului, având ca scop organizarea în cele mai bune condiții a evenimentului.

În acest sens, participanții înscriși la eveniment au obligația de a le respecta și de a se conforma acestora.

Orice completare / modificare privind organizarea evenimentului va fi adusă, în timp util, la cunoștința participanților.

PARTENER ȘTIINȚIFICPARTENERIPARTENERI MEDIALOCAȚIE EVENIMENTOAMGMAMR - Filiala Bucureşti vă aşteaptă la Conferinţa Anuală ce va avea loc la NORD EVENTS CENTER BY GLOBALWORTH, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 4 - 6, București.

Accesul se poate face cu autoturism personal sau cu metroul, coborâre la staţia Pipera.

Mai jos harta locaţiei.

CONTACT